THE S MAGAZINE

The S Magazine - tạp chí duy nhất tại UEH được xuất bản 11 số, theo hai hình thức: online (trên issuu) và báo giấy được phát hành rộng rãi trong và ngoài trường. Cập nhật xu hướng báo online đang ngày một thông dụng, trong năm 2017 The S Magazine sẽ đẩy mạnh hình thức tạp chí online với các bài viết chỉnh chủ từ nội dung đến hình ảnh và được cập nhật liên tục trên website UEHenter.com.

TOP