NGUYỄN THỤY NHƯ KHUÊ

Chức vụ: Trưởng Nhóm
Khóa: 42
Ngày sinh: 19/09/1998
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: "Cứ tin vào những điều mình đang làm. Ắt hẳn quả ngọt sẽ đến."

TRẦN GIA KHÁNH

Chức vụ: Phó Nhóm Tổ chức
Khóa: 42
Ngày sinh: 13/07/1998
Quê quán: Trà Vinh
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Bất kỳ cánh cửa nào trên đời đều có cách để mở.

ĐỔNG MINH VŨ

Chức vụ: Phó Nhóm Thương hiệu
Khóa: 42
Ngày sinh: 19/09/1998 
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Sau tất cả, ai cũng có quyền được phát triển.

PHẠM LÊ THẢO NHI

Chức vụ: Phó Nhóm Dự án
Khóa: 42
Ngày sinh: 10/06/1998
Quê quán: Đà Lạt
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: "Nhạt cũng được, vui là được."

PHAN THỊ THANH NHÀN

Chức vụ: Trưởng Bộ phận ER
Khóa: 42
Ngày sinh: 18/02/1998
Quê quán: Quảng Nam
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Mọi thứ bạn mong muốn nằm phía bên kia của sự sợ hãi.

PHẠM HUỲNH PHƯƠNG THẢO

Chức vụ: Trưởng Bộ phận HR
Khóa: 42
Ngày sinh: 17/09/1998
Quê quán: Hà Nam
Email: [email protected]

VŨ PHẠM THÙY TRINH

Chức vụ: Trưởng Bộ phận Creative
Khoá: 42
Ngày sinh: 18/07/1998
Quê quán: Bình Định
Email: [email protected]

NGUYỄN NGỌC KIỀU HÂN

Chức vụ: Trưởng Bộ phận Event
Khóa: 42
Ngày sinh: 17/04/1997
Quê quán: Bình Thuận
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn. Nếu nó không ổn, nó chưa phải là cuối cùng.

ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Chức vụ: Trưởng Ekip STV
Khóa: 42
Ngày sinh: 02/02/1997
Quê Quán: Gia Lai
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Sống để ăn

PHÙNG ĐỨC MẠNH

Chức vụ: Trưởng Ekip Radio
Khóa: 42
Ngày sinh: 13/05/1998
Quê quán: Gia Lai
Email: [email protected]
Châm ngôn sống:

LÊ HÀ Ý NHI

Chức vụ: Trưởng Ekip Writer
Khóa: 42
Ngày sinh: 02/01/1998
Quê quán: Trà Vinh
Email: [email protected]
Châm ngôn sống: Tin tôi đi! Tất cả những thứ đứng trước chữ "nhưng" đều là nhảm nhí!

TOP