NGÀY SINH NHẬT: 11/01

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 11 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Hỗ trợ truyền thông về mặt hình ảnh cho Nhóm.

Tạo môi trường để các thành viên phát triển đam mê, trau dồi kỹ năng thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, phát triển web.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Thiết kế hình ảnh truyền thông cho các sản phẩm và các chương trình, dự án, chiến dịch của Nhóm.

Đảm nhận vị trí chụp ảnh cho các sự kiện của Nhóm.

TOP