NGÀY SINH NHẬT: 02/09

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 32 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Tổ chức và hỗ trợ tổ chức các sự kiện và các chương trình, dự án của Nhóm.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Tổ chức các gian hàng của Nhóm trong các ngày hội của trường như Nối vòng tay lớn, Sức trẻ kinh tế, Hội xuân,...

Hỗ trợ mảng sự kiện cho các chương trình, dự án của Nhóm.

Tổ chức các hoạt động gắn kết Nhóm như: Dã ngoại Nhóm, Hội thao Slympic, CTXH,...

TOP