CHIẾN DỊCH "ĐỂ MAI TÍNH"

Nhằm tăng nhận thức của các bạn sinh viên về tình trạng trì hoãn của bản thân, thông qua chiến dịch này mong muốn các bạn sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện theo đúng những mục tiêu mình đã đề ra, từ đó bản thân mỗi người sẽ sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Góp phần đánh thức và xây dựng lối sống tích cực cho sinh viên. Chiến dịch “Để Mai Tính” xây dựng một nhân vật tên Mai. Mai đại diện cho giới trẻ sống trì hoãn, đối tượng sẽ thấy bản thân mình qua nhân vật Mai và nhận ra những hậu quả trong tương lai sẽ xảy ra nếu mình tiếp tục trì hoãn. Từ đó, hãy hành động thay đổi lối sống cũ đừng để bản thân mình giống như Mai. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 27/8 kết thúc vào ngày 21/9/2017.
TOP