CHIẾN DỊCH "HÔM NAY TÔI KHÁC"

Với mục đích giúp các bạn trẻ bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để đến với những thay đổi mới lạ cho cuộc sống, chiến dịch Đánh thức Nhận thức Sinh viên 2018 với chủ đề “Hôm nay tôi khác” đã được Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội Sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch hi vọng sẽ giúp các bạn trẻ sẵn sàng bước qua rào cản để đến với những thay đổi mới, để hôm nay không nhàm chán như hôm qua, hệt như tên gọi của chiến dịch: “Hôm nay tôi khác”.
TOP