CHIẾN DỊCH "CHIẾN DỊCH KNOCK KNOCK UEH"

Với chủ đề Knock Knock UEH, chiến dịch lần này hướng đến mục đích chào đón các bạn Tân Sinh Viên khóa K44 với hình tượng chú rồng Kinte nhằm giúp các bạn biết nhiều điều hơn về UEH. Để rồi từ đó xây dựng “văn hóa UEH” trong cộng đồng sinh viên Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt hơn là khơi dậy lòng tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh trắng đặc trưng và trở thành một thành viên của ngôi nhà chung UEH.  
TOP