CHIẾN DỊCH "MẸ ƠI! CON HẾT TIỀN"

Chiến dịch “Mẹ ơi! Con hết tiền” là chiến dịch được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân; hình thành và củng cố các kỹ năng giúp xử lý các rắc rối về tài chính hàng ngày. Chiến dịch này mang lại cho Nhóm S Communications giải nhất cuộc thi Quản lí tài chính cá nhân toàn quốc năm 2015.
TOP