CHIẾN DỊCH - "THẺ SINH VIÊN"

Trải qua hơn 1 tháng tổ chức Chiến dịch “Thẻ Sinh Viên Là Để Đeo” được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên (S Communications) dưới sự chỉ đạo của Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế Tp. HCM với mục đích mong muốn các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về lợi ích của chiếc Thẻ Sinh Viên. #TSV2016 như một bước đệm khích lệ góp phần xây dựng “Văn hoá UEH” thông qua việc đeo thẻ trong cộng đồng sinh viên Kinh tế.
TOP