CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Với khát khao mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng, Nhóm Truyền thông Sinh viên tổ chức chương trình Công tác xã hội: "Kết Nối Yêu Thương" nhằm quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ về đời sống tinh thần cũng như vật chất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. xa. Đồng thời phát huy tinh thần tình nguyện trong sinh viên, thể hiện sự quan tâm của xã hội nói chung và sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM nói riêng.

PREV
NEXT
TOP