CHƯƠNG TRÌNH LET'S ON AIR

Tiền thân là Cuộc thi STV On Air, Let’s On Air là chương trình thường niên lớn nhất do Nhóm Truyền thông Sinh viên - S Communications tổ chức. Với sứ mệnh tạo ra môi trường để người trẻ cùng nhau tạo ra và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, trong hơn 5 năm tổ chức, chúng tôi không ngừng cố gắng kết nối người trẻ với nhau và tạo ra sân chơi lành mạnh mà ở đó những giá trị tốt đẹp được khởi tạo và lan tỏa.

“Giá trị của Let’s On Air sẽ mãi mãi được vun đắp, để trở thành một thương hiệu không chỉ của Nhóm Truyền thông sinh viên mà còn là chương trình của toàn sinh viên.” Ở Let's On Air, tài năng của người trẻ được công nhận và tiếng nói của họ được lắng nghe. Ở Let's On Air, người trẻ được đóng góp và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, khát khao để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa mạnh mẽ.

Let’s On Air được tạo ra, để tất cả những điều đó trở thành sự thật.

PREV
NEXT
TOP