NGÀY SINH NHẬT: 08/01/2010

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 12 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Phát triển thương hiệu STV.

Là môi trường để rèn luyện và phát triển kĩ năng cho TV/CTV thông qua quá trình làm sản phẩm clip, fanpage,...

Hỗ trợ Nhóm và nhà trường thực hiện các sản phẩm clip.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lí và phát triển thương hiệu STV thông qua các hoạt động trên fanpage STV và kênh Youtube STV - S Communications.

Thực hiện các sản phẩm video clip cho STV (Biên Kịch, Quay phim, Kĩ thuật).

Hỗ trợ thực hiện các video clip nằm trong các chương trình, chiến dịch truyền thông của Nhóm và nhà trường.

TOP