NGÀY SINH NHẬT: 23/10

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 18 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Phát triển thương hiệu UEHenter - The S Magazine.

Hỗ trợ bài viết cho các dự án, chiến dịch trong và ngoài Nhóm.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lí nội dung website UEHenter.com và scommunications.org.

Chịu trách nhiệm về bài viết truyền thông cho các chương trình, dự án trong và ngoài Nhóm.

TOP