Bùi Thị Hoàng Yến - Trưởng BTC

Bộ phận/Ekip: Event
Lớp - Khoá: MA001 - K38
Cảm nhận về chương trình: Nhiều khi suy nghĩ, không biết hồi đó chúng ta đã vượt qua bằng cách nào, những con người còn quá trẻ, không nhiều kinh nghiệm lần đầu đối diện với thử thách… Với nhiều người, đó chỉ là 1 chương trình sinh viên nhiều thiếu sót. Nhưng đối với chúng tôi, nó là một thời tuổi trẻ.

Trần Nguyễn Mai Phương - Trưởng Cuộc Thi

Bộ phận/Ekip: Radio
Lớp - Khoá: TD001 - K39

Nguyễn Thị Xuân Nguyệt - Trưởng Tài Trợ

Bộ phận/Ekip: ER
Lớp - Khoá: DL002 - K39
Cảm nhận về chương trình:Chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài... Chuyến đi này nối chuyến đi kia trong một chuỗi hành trình. Đến với nhau với những mục đích, những lý do, những tình yêu khác nhau nhưng đã ở lại cùng nhau và yêu thương nhau như thế đấy!

Nguyễn Diệp Thúy Hằng - Trưởng Truyền Thông

Bộ phận/Ekip: ER
Lớp - Khoá: K39
Cảm nhận về chương trình: Thời gian trôi nhanh thật, ngày ấy mình chạy chương trình đến nửa năm nhiều lúc mệt mỏi stress lắm, suốt ngày bị dí deadline, thức đêm làm kế hoạch, báo cáo, viết thư mời, lên content, quản lí các kiểu rồi có nhiều sự cố xảy ra cần giải quyết khiến mình muốn phát điên... Nhưng rồi mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp.

Đoàn Thị Kim Phượng - Trưởng Sự Kiện

Bộ phận/Ekip: Event
Lớp - Khoá: MA003 - K38

Phạm Văn Đình Đình - Trưởng Kỹ Thuật

Bộ phận/Ekip: STV
Lớp - Khoá: K39

Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng Hình Ảnh

Bộ phận/Ekip: Creative
Lớp - Khoá: AD008 - K39

PREV
NEXT
TOP