DỰ ÁN "SUÝT NỮA THÌ QUÊN"

Nhằm nâng cao ý thức của các bạn sinh viên về tình trạng xả rác bừa bãi tại giảng đường, khu tự học; giữ trật tự tại khu vực sinh hoạt chung, việc gây lãng phí điện nước do hay quên, không để ý,... Thông qua chiến dịch này, Nhóm mong muốn các bạn sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của thói quen kiểm tra khu vực mình ngồi trước khi rời đi, từ đó bản thân mỗi người sẽ sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn và cùng nhau giữ gìn bảo quản những tài sản chung. Góp phần đánh thức và xây dựng lối sống tích cực cho sinh viên.
TOP