THE S MAGAZINE

The S Magazine - tạp chí duy nhất tại UEH được xuất bản 11 số, theo hai hình thức: online (trên issuu) và báo giấy được phát hành rộng rãi trong và ngoài trường. Cập nhật xu hướng báo online đang ngày một thông dụng, trong năm 2017 The S Magazine đẩy mạnh hình thức tạp chí online với các bài viết chỉn chủ từ nội dung đến hình ảnh và được cập nhật liên tục trên website UEHenter.com.

TOP