UEHENTER

UEHenter là trang thông tin - truyền thông dành cho sinh viên UEH. Thông tin của UEHenter sẽ mang đến những trải nghiệm cho sinh viên thông qua các chương trình, cuộc thi, talkshow, workshop và những góc nhìn thú vị từ giới trẻ.

TOP